Hiện nay có những kênh truyền hình nào không phải trả tiền và những kênh dịch vụ nào phải trả tiền?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Tùy địa phương mà ngoài các kênh của truyền hình trung ương còn có các kênh truyền hình miễn phí của địa phương. Có thể kể đến VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6; HTV2, HTV3, HTV4, HTV7, HTV9; HanoiTV, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5, VTC6, Bình Dương BTV1, BTV2, BTV3, Đồng Nai ĐN1, ĐN2, Truyền hình các tỉnh như Hải Phòng, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Đak Lak... Nếu đăng ký truyền hình cáp thì còn có thêm vài chục kênh truyền hình khác như HTVC, HcaTV, VCTV1, VCTV2, VCTV3, VCTV6, VCTV7,VCTV8, CCTV4, CCTV9, Star Movies, Cinemax, HBO, Animal Planet, National Geographic, Discovery, CNN, CNBC, Star World, MTV, Super Sports, Star Sports, Sun TV, Deutsche Welle, KBS World, TV5 Monde, BBC World, Disney Chanel, Cartoon Network, Fashion TV... Từ tháng 9-2008, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có một kênh truyền hình riêng - VOVTV (do nhà thơ Trần Đăng Khoa phụ trách), hy vọng sẽ rất phong phú và sẽ được phủ sóng toàn quốc. Với việc bắt đầu hoạt động của vệ tinh VINASAT chúng ta hy vọng sẽ không còn có vùng nào gọi là Vùng lõm (không bắt được sóng tivi) nữa!
Trả lời
Tùy địa phương mà ngoài các kênh của truyền hình trung ương còn có các kênh truyền hình miễn phí của địa phương. Có thể kể đến VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV6; HTV2, HTV3, HTV4, HTV7, HTV9; HanoiTV, VTC2, VTC3, VTC4, VTC5, VTC6, Bình Dương BTV1, BTV2, BTV3, Đồng Nai ĐN1, ĐN2, Truyền hình các tỉnh như Hải Phòng, Cà Mau, Long An, Tiền Giang, Đak Lak... Nếu đăng ký truyền hình cáp thì còn có thêm vài chục kênh truyền hình khác như HTVC, HcaTV, VCTV1, VCTV2, VCTV3, VCTV6, VCTV7,VCTV8, CCTV4, CCTV9, Star Movies, Cinemax, HBO, Animal Planet, National Geographic, Discovery, CNN, CNBC, Star World, MTV, Super Sports, Star Sports, Sun TV, Deutsche Welle, KBS World, TV5 Monde, BBC World, Disney Chanel, Cartoon Network, Fashion TV... Từ tháng 9-2008, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có một kênh truyền hình riêng - VOVTV (do nhà thơ Trần Đăng Khoa phụ trách), hy vọng sẽ rất phong phú và sẽ được phủ sóng toàn quốc. Với việc bắt đầu hoạt động của vệ tinh VINASAT chúng ta hy vọng sẽ không còn có vùng nào gọi là Vùng lõm (không bắt được sóng tivi) nữa!