1. Sách

Hiện tại bạn đang đọc cuốn sách theo chủ đề nào? Cuốn sách yêu thích trong quãng thời gian tìm tòi và đọc của bạn mang tựa gì ?

Từ khóa: sách, chủ đề, sách
Mình đang đọc các thể loại về tâm lý học. Một số tựa sách mình sưu tầm dc bao gồm : Cách đọc vị người khác, Nghệ thuật thao túng và tư duy ngụy biện, đắc nhân tâm,... (mỏi tay quá)😆

Trả lời

Mình đang đọc các thể loại về tâm lý học. Một số tựa sách mình sưu tầm dc bao gồm : Cách đọc vị người khác, Nghệ thuật thao túng và tư duy ngụy biện, đắc nhân tâm,... (mỏi tay quá)😆
Mình hay đọc sách chuyên môn về IT, để hỗ trợ việc học và cả công việc sau này. Có thời gian rảnh thì sẽ đọc thêm về triết học như luận ngữ, đạo đức kinh, các loại sách khác về đạo giáo. Cuốn sách chuyên môn mình thích nhất có lẽ là "Nghệ thuật lập trình máy tính", và sách triết là "Đạo Đức Kinh của Lão Tử".
Quiet — Susan Cain đỉnh cựccc
Phát triển bản thân, sách văn học