Con người chết đi có hồi sinh lại (tức là kiếp sau đấy) nếu như có kiếp sau cần gì phải cúng?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

kiếp sau

,

tâm linh

Chưa ai chứng minh là có hồi sinh cả bạn ơi. Cúng là vì người Việt mình vẫn suy nghĩ người chết vẫn còn sống ở thế giới bên kia, họ cũng cần ăn uống, tiêu xài(hóa vàng, đốt vàng mã). Đó cũng là cách để người sống thể hiện sự nhớ và biết ơn về người đã tạo ra mình.

Trả lời

Chưa ai chứng minh là có hồi sinh cả bạn ơi. Cúng là vì người Việt mình vẫn suy nghĩ người chết vẫn còn sống ở thế giới bên kia, họ cũng cần ăn uống, tiêu xài(hóa vàng, đốt vàng mã). Đó cũng là cách để người sống thể hiện sự nhớ và biết ơn về người đã tạo ra mình.

Ha câu hỏi thú vị ghê. Mình nghĩ việc cúng là tín ngưỡng lâu đời của người Việt mình như một cách để nhớ về người thân của họ (ở kiếp này). Chứ nếu cho là có luân hồi thật thì mình cũng đâu biết họ đầu thai thành gì để gặp đâu 🤣
Tìm cách hack kiếp sau và trở về với đời thực ạ !