1. Giáo dục

Các bạn có nghĩ rằng trong xã hội bây giờ việc học tập và rèn luyện các kỹ năng xã hội là điều thiết yếu không?

Từ khóa: Giáo dục
Rất thiết yếu

Trả lời

Rất thiết yếu
À theo mình thì ko. Haizz không biết mình còn sống được bao lâu nữa 🙂