1. Hỏi xoáy Đáp hay

Vì sao chỉ gọi bằng ông trời mà không có gọi bà trời.?

Từ khóa: hỏi xoáy đáp hay

Một câu hỏi rất hay 😆

. Chắc do vụ trọng nam khinh nữ hồi xưa ấy ( theo mình thôi )

Trả lời

Một câu hỏi rất hay 😆

. Chắc do vụ trọng nam khinh nữ hồi xưa ấy ( theo mình thôi )