Nên trả lời gì khi bố mẹ hỏi tại sao con lại nghiện game?

  1. Game

Biết nói thế nào với bố mẹ đây, chẳng nhẽ nói TẠI GAME QUÁ HAYYYYYYYY?

Từ khóa: 

nghiện game

,

game

Lúc đầu mình rất không đồng tình với quan điểm của bạn. Vậy nhưng nghĩ kỹ lại nó có cái lý của nó. Mình vẫn thường tự nhủ, cuộc sống là một game lớn, và chúng ta hãy cố gắng chơi thật tốt.
Trả lời
Lúc đầu mình rất không đồng tình với quan điểm của bạn. Vậy nhưng nghĩ kỹ lại nó có cái lý của nó. Mình vẫn thường tự nhủ, cuộc sống là một game lớn, và chúng ta hãy cố gắng chơi thật tốt.

Tui hong nghiện game. Mà thật ra cũng chả bao h chs game mn hay chs

Dám ko bro
Kể mà các bài giảng cũng HAY như GAME thì xã hội này đã khác rồi :(

Rất tiếc ít bố mẹ nào hỏi tại sao con lại nghiện game. Mà thường là cái roi đi trước lời mắng theo sau. Mà nếu có, thì dám thốt ra phỏng? 🤣🤣