Hiện tượng đồng âm ảnh hưởng như nào?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hiện tượng đồng âm trong các yếu tố gốc Hán cũng như đồng âm giữa các từ Hán Việt với từ thuần Việt, từ Hán Việt với từ Hán Việt là tương đối phổ biến. Khu biệt ý nghĩa trong những trường hợp đồng âm là hết sức khó khăn đối với những người không học chữ Hán. Từ đó dẫn đến tình trạng hiểu nhầm, hiểu sai nghĩa là không thể tránh khỏi.
Trả lời
Hiện tượng đồng âm trong các yếu tố gốc Hán cũng như đồng âm giữa các từ Hán Việt với từ thuần Việt, từ Hán Việt với từ Hán Việt là tương đối phổ biến. Khu biệt ý nghĩa trong những trường hợp đồng âm là hết sức khó khăn đối với những người không học chữ Hán. Từ đó dẫn đến tình trạng hiểu nhầm, hiểu sai nghĩa là không thể tránh khỏi.