Tại sao lại có mưa?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Ban ngày mặt trời chiếu xuống mặt đất làm đất nóng lên. Nước bốc hơi từ các sông hồ lên gặp khí lạnh, lên trời trở thành muôn vàn những giọt nước nhỏ tụ lại với nhau thành đám mây. Khi những đám mây này bay lên cao găp khí lạnh những giọt nước tụ lai với nhau thành những hạt nước lớn, gặp điều kiện thuận lợi thành mưa.

Trả lời

Ban ngày mặt trời chiếu xuống mặt đất làm đất nóng lên. Nước bốc hơi từ các sông hồ lên gặp khí lạnh, lên trời trở thành muôn vàn những giọt nước nhỏ tụ lại với nhau thành đám mây. Khi những đám mây này bay lên cao găp khí lạnh những giọt nước tụ lai với nhau thành những hạt nước lớn, gặp điều kiện thuận lợi thành mưa.

tại sao tuyết lại màu trắng ??
có biết niên bách ngạn là ai không??
nguyên nhân gây mưa axit là gì ?
bao nhiêu độ thì tuyết rơi ???
có sự sống ngoài trái đất có phải không ?
tại sao lại bắt đặt câu hỏi dư này làm gì ?
tại sao trái đất lại nóng lên ?
mai sẽ hết mưa chứ ?
học đánh ukelele có khó không ??