Hiện tượng El Nino có liên quan đến sự biến động của dòng hải lưu, xin cho biết hải lưu là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hải lưu là dòng nước chảy ngay trên mặt đại dương hay trong lòng đại dương. Hải lưu nổi tiếng nhất thế giới là hải lưu gulf stream, nó là một dòng sông lớn bằng tất cả các dòng sông trên trái đất gộp lại, nhưng lại là dòng sông chảy trên đại dương. Dòng hải lưu này chảy dọc theo bờ biển đông bắc nước Mỹ, chảy lên phía bắc Đại Tây Dương tới bắc châu Âu. Nước của hải lưu này âm và có màu xanh chàm. Nhờ có hải lưu này mà các nước Bắc Âu có khí hậu mùa đông ít khắc nghiệt hơn so với các nước phương Bắc khác.
Trả lời
Hải lưu là dòng nước chảy ngay trên mặt đại dương hay trong lòng đại dương. Hải lưu nổi tiếng nhất thế giới là hải lưu gulf stream, nó là một dòng sông lớn bằng tất cả các dòng sông trên trái đất gộp lại, nhưng lại là dòng sông chảy trên đại dương. Dòng hải lưu này chảy dọc theo bờ biển đông bắc nước Mỹ, chảy lên phía bắc Đại Tây Dương tới bắc châu Âu. Nước của hải lưu này âm và có màu xanh chàm. Nhờ có hải lưu này mà các nước Bắc Âu có khí hậu mùa đông ít khắc nghiệt hơn so với các nước phương Bắc khác.