Hoa Hồng có màu gì

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

ý bạn muốn hỏi là "hoa hồng" hay là hoa hồng :D

Trả lời

ý bạn muốn hỏi là "hoa hồng" hay là hoa hồng :D

https://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813736-1637766730.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704924-1637766746.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813740-1637766761.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704926-1637766774.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813742-1637766791.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813743-1637766806.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704930-1637766843.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813744-1637766873.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704933-1637766885.jpg

hoa hồng dường như đủ các màu :)))))))

Cây đu đủ có hoa k?
Ngày thành lập đoàn là ngày bao nhiêu
Ai là người thấp nhất thế giới
Hoa xoài màu gì
Hoa khế màu gì
Ngọn núi nào cao nhất thế giới
Ai là người nặng nhất thế giới
Quả cọ có ăn được không