Hoa Hồng có màu gì

Từ khóa: Kiến thức chung
https://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813736-1637766730.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704924-1637766746.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813740-1637766761.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704926-1637766774.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813742-1637766791.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813743-1637766806.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704930-1637766843.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813744-1637766873.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704933-1637766885.jpg

hoa hồng dường như đủ các màu :)))))))

Trả lời

https://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813736-1637766730.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704924-1637766746.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813740-1637766761.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704926-1637766774.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813742-1637766791.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813743-1637766806.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704930-1637766843.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/9081133715813744-1637766873.jpghttps://cdn.noron.vn/2021/11/24/592393242610704933-1637766885.jpg

hoa hồng dường như đủ các màu :)))))))

Cây đu đủ có hoa k?
Ngày thành lập đoàn là ngày bao nhiêu
Ai là người thấp nhất thế giới
Hoa xoài màu gì
Hoa khế màu gì
Ngọn núi nào cao nhất thế giới
Ai là người nặng nhất thế giới
Quả cọ có ăn được không
Hoa chanh màu gì