Những yếu tố nào ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương tiện quảng cáo?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

(1) Tính chất của phương tiện truyền thông Các phương tiện quảng cáo mang lại hiệu quả truyền thông khác nhau bởi tính chất đặc trưng riêng của từng phương tiện, phạm vi truyền thông có cái lớn cái nhỏ, lượng phát hành có cái nhiều cái ít, những điều này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng công chúng quảng cáo (khán thính giả, độc giả). Một ảnh hưởng quan trọng nữa đó chính là uy tín và địa vị xã hội của phương tiện truyền thông, nó mang đến độ tin tưởng đối với các thông tin quảng cáo trên đó. Tuổi thọ của ấn phẩm hay chương trình cùng với những giới hạn bị khống chế về mặt thời gian, không gian...đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo. (2) Đặc trưng của chủ thể quảng cáo Khi truyền tải thông điệp quảng cáo, đối tượng quảng cáo chủ luôn tập trung tuyên truyền những đặc tính chủ yếu của sản phẩm hay dịch vụ. Do vậy, khi lựa chọn phương tiện truyền thông bắt buộc phải xem xét tới những đặc trưng riêng của sản phẩm hay dịch vụ này. Ví dụ trong trường hợp muốn sử dụng ít từ ngữ nhất, trong thời gian ngắn nhất để giúp công chúng hiểu được những điểm đặc trưng riêng của sản phẩm thì có thể xem xét sử dụng phát thanh hay truyền hình. Ngược lại, nếu hình ảnh hay âm thanh cũng không thể miêu tả được giá trị sản phẩm, thì cách tốt nhất vẫn là cách diễn giải kèm hình minh họa trên phương tiện quảng cáo in ấn. (3) Đặc điểm của người tiêu dùng mục tiêu Người tiêu dùng mục tiêu cũng chính là đối tượng của quảng cáo, là yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới việc lựa chọn phương tiện quảng cáo. Trong đó tất cả các đặc điểm riêng của công chúng như độ tuổi, giới tính, dân tộc, trình độ văn hóa, tín ngưỡng, thói quyền, địa vị xã hội...và cả phương tiện truyền thông hay tiếp xúc, thói quen xem chương trình đều ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn phương tiện truyền thông. Ví dụ như những người trẻ thường tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện truyền thông mới hơn so với nhóm đối tượng là người già. (4) Chi phí bỏ ra cho truyền thông.
Trả lời
(1) Tính chất của phương tiện truyền thông Các phương tiện quảng cáo mang lại hiệu quả truyền thông khác nhau bởi tính chất đặc trưng riêng của từng phương tiện, phạm vi truyền thông có cái lớn cái nhỏ, lượng phát hành có cái nhiều cái ít, những điều này đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới số lượng công chúng quảng cáo (khán thính giả, độc giả). Một ảnh hưởng quan trọng nữa đó chính là uy tín và địa vị xã hội của phương tiện truyền thông, nó mang đến độ tin tưởng đối với các thông tin quảng cáo trên đó. Tuổi thọ của ấn phẩm hay chương trình cùng với những giới hạn bị khống chế về mặt thời gian, không gian...đều sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả quảng cáo. (2) Đặc trưng của chủ thể quảng cáo Khi truyền tải thông điệp quảng cáo, đối tượng quảng cáo chủ luôn tập trung tuyên truyền những đặc tính chủ yếu của sản phẩm hay dịch vụ. Do vậy, khi lựa chọn phương tiện truyền thông bắt buộc phải xem xét tới những đặc trưng riêng của sản phẩm hay dịch vụ này. Ví dụ trong trường hợp muốn sử dụng ít từ ngữ nhất, trong thời gian ngắn nhất để giúp công chúng hiểu được những điểm đặc trưng riêng của sản phẩm thì có thể xem xét sử dụng phát thanh hay truyền hình. Ngược lại, nếu hình ảnh hay âm thanh cũng không thể miêu tả được giá trị sản phẩm, thì cách tốt nhất vẫn là cách diễn giải kèm hình minh họa trên phương tiện quảng cáo in ấn. (3) Đặc điểm của người tiêu dùng mục tiêu Người tiêu dùng mục tiêu cũng chính là đối tượng của quảng cáo, là yếu tố ảnh hưởng quan trọng tới việc lựa chọn phương tiện quảng cáo. Trong đó tất cả các đặc điểm riêng của công chúng như độ tuổi, giới tính, dân tộc, trình độ văn hóa, tín ngưỡng, thói quyền, địa vị xã hội...và cả phương tiện truyền thông hay tiếp xúc, thói quen xem chương trình đều ảnh hưởng lớn tới việc lựa chọn phương tiện truyền thông. Ví dụ như những người trẻ thường tiếp xúc nhiều hơn với các phương tiện truyền thông mới hơn so với nhóm đối tượng là người già. (4) Chi phí bỏ ra cho truyền thông.