Hoạt động cơ tim có gì khác hoat động cơ vân? Nguyên nhận chủ yếu của sự sai khác đó?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Hoạt động của cơ tim khác với hoạt động của cơ vân những điểm sau: - Cơ tim hoạt động theo quy luật" tất cả hoặc không có gì", nghĩa là cơ tim không co khi không có kích thích chưa tới ngưỡng và khi kích thích đã tới ngưỡng thì cơ tim co tối đa và cường độ kích thích có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì mức độ co của cơ tim cũng không thay đổi. Đối với cơ vân, khi kích thích đã tới ngường thì thì sự co cơ vân phụ thuộc vào cường độ kích thích. Cường độ kích thích càng lớn cơ vân càng co mạnh. - Cơ tim hoạt động theo chu kì. Cơ vân chỉ hoạt động khi có kích thích và có thời kì trơ tuyệt đối. - Cơ tim hoạt động không theo ý muốn. Cơ vân hoạt động theo ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu của sự sai khác giữa hoạt động của cơ tim và hoạt động của cơ vân là do cấu tạo của cơ tim khác cấu tạo của cơ vân. - Sợi cơ tim ngắn, phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên một khối hợp bào. Khi kích thích đạt ngưỡng, cơ tim lập tức co và co toàn bộ nhờ sự dẫn truyền qua các đĩa nối. - Cơ vân gồm các tế bào cơ vân riêng rẽ, có ngưỡng kích thích khác nhau. Khi kích thích nhẹ các tế bào có ngưỡng kích thích thấp sẽ co và số lượng tế bào tham gia ít. Khi kích thích mạnh, các tế bào có ngưỡng kích thích cao sẽ co và tế bào kích thích mạnh nhiều hơn khi có kích thích nhẹ. Chính vì vậy, với cơ vân kích thích càng mạnh cơ co càng mạnh.
Trả lời
Hoạt động của cơ tim khác với hoạt động của cơ vân những điểm sau: - Cơ tim hoạt động theo quy luật" tất cả hoặc không có gì", nghĩa là cơ tim không co khi không có kích thích chưa tới ngưỡng và khi kích thích đã tới ngưỡng thì cơ tim co tối đa và cường độ kích thích có tăng lên bao nhiêu đi nữa thì mức độ co của cơ tim cũng không thay đổi. Đối với cơ vân, khi kích thích đã tới ngường thì thì sự co cơ vân phụ thuộc vào cường độ kích thích. Cường độ kích thích càng lớn cơ vân càng co mạnh. - Cơ tim hoạt động theo chu kì. Cơ vân chỉ hoạt động khi có kích thích và có thời kì trơ tuyệt đối. - Cơ tim hoạt động không theo ý muốn. Cơ vân hoạt động theo ý muốn. Nguyên nhân chủ yếu của sự sai khác giữa hoạt động của cơ tim và hoạt động của cơ vân là do cấu tạo của cơ tim khác cấu tạo của cơ vân. - Sợi cơ tim ngắn, phân nhánh và nối với nhau bằng các đĩa nối tạo nên một khối hợp bào. Khi kích thích đạt ngưỡng, cơ tim lập tức co và co toàn bộ nhờ sự dẫn truyền qua các đĩa nối. - Cơ vân gồm các tế bào cơ vân riêng rẽ, có ngưỡng kích thích khác nhau. Khi kích thích nhẹ các tế bào có ngưỡng kích thích thấp sẽ co và số lượng tế bào tham gia ít. Khi kích thích mạnh, các tế bào có ngưỡng kích thích cao sẽ co và tế bào kích thích mạnh nhiều hơn khi có kích thích nhẹ. Chính vì vậy, với cơ vân kích thích càng mạnh cơ co càng mạnh.