Động lực bên ngoài và động lực nội tại có sự khác biệt như thế nào?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

động lực

,

nội tại

,

sự khác biệt

,

phong cách sống

,

xã hội

Có người trả tiền để mình học điều đó so với việc mình đã vốn muốn học nó :v

Trả lời

Có người trả tiền để mình học điều đó so với việc mình đã vốn muốn học nó :v

Một cái là phát sinh từ bên ngoài (những thứ nằm ngoài bản thân) và một cái phát sinh từ bên trong bản thân. Động lực bên ngoài thường là những phần thưởng để thúc đẩy mng có hứng thú để tham gia mà có thể ban đầu họ không quan tâm. Còn bên trong thì bản thân đã nhìn thấy thứ mà mình mong muốn rồi, thì cứ tiếp tục mà làm thôi, bản thân tự kích thích mình hành động và thực hiện. 

Không có động lực bên ngoài và động lực bên trong nhé, động lực luôn luôn là đến từ bên trong, còn bên ngoài thì chúng ta gọi là áp lực, từ này giống như động năng và áp suất trong vật lý ấy.

Tôi thì thấy động lực ngoại tại là thứ thúc đẩy chúng ta thực hành hành vi hoặc hành động điều gì đó nhằm đạt được phần thường hoặc tránh những điều tiêu cực sẽ xảy ra. Động lực bên ngoài không phải là thứ mà bạn cảm thấy thích thú hay thỏa mãn, đơn giản là bởi vì bạn mong muốn nhận được thứ gì đó hoặc tránh một điều gì đó.

Ví dụ: 

  • Tham gia khóa luận để nhận tiền nhuận bút
  • Dọn dẹp phòng ngăn nắp để tránh bị mẹ mắng
  • Học tập vì muốn dành học bổng

Còn động lực nội tại thì ngược lại, nó xuất hiện khi bạn mong muốn thực hiện điều gì đó có ích cho bản thân, lợi ích của việc đó chứ không trông đợi vào 1 phần thưởng nào đó, có thưởng cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Ví dụ:

  • Tham gia khóa luận để biết cách làm một bài luận tốt nghiệp
  • Dọn dẹp phòng bởi vì bạn thích nó ngăn nắp
  • Học tập bởi vì bạn cảm thấy hứng thú với môn học bạn muốn

Một cái xuất phát từ bên ngoài và một cái xuất phát từ bên trong ạ