Nguyên nhân của sự phân biệt đối xử và định kiến là do đâu?

  1. Xã hội

Có những điều con người cho rằng trái với tự nhiên, pháp luật và xã hội nên người sinh tính kì thị và phân biệt. Liệu có đơn giản là như thế không? Hay nó phát sinh từ những nguyên nhân sâu xa khác?

Từ khóa: 

phân biệt đối xử

,

định kiến

,

nguyên nhân

,

xã hội

Ảnh hưởng từ những thế hệ trước và trước nữa!

Trả lời

Ảnh hưởng từ những thế hệ trước và trước nữa!

Đúng khi bạn nói chính xác là từ việc chúng ta thấy điều đó đi ngược lại với tự nhiên hoặc không phù hợp với nguyên tắc chung của cộng đồng thì chúng ta sẽ thấy họ không giống như chúng ta và điều đấy nảy sinh ra phân biệt đối xử và định kiến thôi.

Theo lý thuyết bản sắc xã hội, trở thành một phần của một nhóm có thể có tác động đáng kể đến hành vi và danh tính của những người thuộc nhóm đó. Khi mọi người thấy mình thuộc một nhóm xã hội nào đó, họ có xu hướng phân biệt đối xử hoặc thậm chí có hành vi thù địch đối với những người không phải là thành viên của nhóm hoặc của cộng đồng mà họ đang trong đó. 

Có thể là từ sự thiếu hiểu biết chăng? Thiếu sự hiểu biết cá nhân và khi tiếp xúc với những người (bị phân biệt) thì sẽ dẫn đến những giả định về họ. Sự thiếu hiểu biết ấy tác động bởi:

  • Thiếu giáo dục
  • Thành kiến cá nhân
  • Văn hóa
  • Quyền lợi
  • Kinh tế bất ổn
  • Ảnh hưởng xã hội
  • Niềm tin 
Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông cũng có thể dẫn đến niềm tin thiên vị về những người khác với cá nhân theo một cách nào đó.Một phần xuất phát từ xu hướng tự nhiên của chúng ta là phân loại mọi người theo những điểm giống và khác nhau của họ đối với mình và cộng đồng của mình.