Học Hán Nôm có gì thú vị?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Học Hán Nôm sẽ hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Những từ ngữ mình đang sử dụng từ trước đến nay là nguồn gốc thế nào, vì sao lại nói như thế… Bạn còn được thầy cô kể cho rất nhiều kiến thức về lịch sử Việt Nam lẫn lịch sử Trung Quốc. Nếu bạn thích cổ văn thì đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Bạn sẽ được học cả cổ văn lẫn trung văn hiện đại. Điều lợi thế nhất của bạn là bạn thông hiểu về chữ Hán nói chung và khi học tiếng Trung nói riêng, bạn sẽ tiếp thu và nhớ nhanh hơn rất nhiều so với những người học tiếng Trung thông thường. Nếu bạn thích thơ văn các kiểu thì đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Vì không có nơi nào khác dạy bạn làm thơ, làm câu đối. Còn có các thầy cô dày dặn kinh nghiệm về những lĩnh vực này ở trong ngành Hán Nôm. Nếu bạn muốn hiểu sâu về lễ nghi trong gia đình cũng như trong xã hội, vào Hán Nôm là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu bạn thích bói toán, dự báo, …. thì Hán Nôm là sự lựa chọn đúng đắn với môn kinh dịch. Được áp dụng vào nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh….
Trả lời
Học Hán Nôm sẽ hiểu rõ hơn về ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Những từ ngữ mình đang sử dụng từ trước đến nay là nguồn gốc thế nào, vì sao lại nói như thế… Bạn còn được thầy cô kể cho rất nhiều kiến thức về lịch sử Việt Nam lẫn lịch sử Trung Quốc. Nếu bạn thích cổ văn thì đây là một sự lựa chọn đúng đắn. Bạn sẽ được học cả cổ văn lẫn trung văn hiện đại. Điều lợi thế nhất của bạn là bạn thông hiểu về chữ Hán nói chung và khi học tiếng Trung nói riêng, bạn sẽ tiếp thu và nhớ nhanh hơn rất nhiều so với những người học tiếng Trung thông thường. Nếu bạn thích thơ văn các kiểu thì đây cũng là sự lựa chọn đúng đắn. Vì không có nơi nào khác dạy bạn làm thơ, làm câu đối. Còn có các thầy cô dày dặn kinh nghiệm về những lĩnh vực này ở trong ngành Hán Nôm. Nếu bạn muốn hiểu sâu về lễ nghi trong gia đình cũng như trong xã hội, vào Hán Nôm là sự lựa chọn đúng đắn. Nếu bạn thích bói toán, dự báo, …. thì Hán Nôm là sự lựa chọn đúng đắn với môn kinh dịch. Được áp dụng vào nhiều lĩnh vực như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh….