Vì sao bút máy có thể tự chảy mực ra?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

bút máy (khác bút bi) là 2 hiện tượng vật lý mao dẫn và lực hấp dẫn (lực hút trái đất) dóc ngược bút đừng bóp ống mực thì mực ko chảy ra nhé!
Trả lời
bút máy (khác bút bi) là 2 hiện tượng vật lý mao dẫn và lực hấp dẫn (lực hút trái đất) dóc ngược bút đừng bóp ống mực thì mực ko chảy ra nhé!