Học Hán Nôm ra trường có thể làm nghề gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sinh viên ngành Hán Nôm ra trường có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy hán nôm, ngữ văn ở các cấp;nghề biên tập viên; phiên dịch, tư vấn du lịch, văn hoá,…
Trả lời
Sinh viên ngành Hán Nôm ra trường có thể tham gia nghiên cứu và giảng dạy hán nôm, ngữ văn ở các cấp;nghề biên tập viên; phiên dịch, tư vấn du lịch, văn hoá,…