Học Kiến Trúc nên dùng laptop nào dưới 20tr?

Từ khóa: Công nghệ thông tin

Bạn có thể cân nhắc con Acer Nitro 5, khá mạnh mẽ trong tầm giá dưới 20 triệu. Hiệu năng quá ổn trong tầm giá, mượt mà nhưng có 1 điểm trừ là độ hiển thị màu RPS chỉ đạt 60%

https://cdn.noron.vn/2021/08/27/5395103505560029-1630034457.jpg

Trả lời

Bạn có thể cân nhắc con Acer Nitro 5, khá mạnh mẽ trong tầm giá dưới 20 triệu. Hiệu năng quá ổn trong tầm giá, mượt mà nhưng có 1 điểm trừ là độ hiển thị màu RPS chỉ đạt 60%

https://cdn.noron.vn/2021/08/27/5395103505560029-1630034457.jpg