Có nên tin vào bói toán, bói bài tarot, bói chỉ tay không?

Từ khóa: bói toán, bói chỉ tay, bói bài tarot, Văn hóa, Tâm linh
Nếu ngay từ đầu không quan tâm thì thôi bỏ qua, hoặc kiểu nửa vời hay mù quáng quá thì nên xem xét lại nhé. Bói toán hay tảot , chỉ tay là tuỳ theo cảm nhận của mỗi người và khi xem nó sẽ giúp mình nhìn nhận lại bản thân có đúng hay không. Lúc này tuỳ từng quan điểm mỗi người để chọn lựa chứ đừng mù quáng ngồi đợi hay lười biếng tin vào số phận thì không bao giờ có gì có thể nói đúng được nhé. 
Nó như kiểu một năng lượng truyền đến cũng giống như bạn tin vào Luật hấp dẫn nhé!

Trả lời

Nếu ngay từ đầu không quan tâm thì thôi bỏ qua, hoặc kiểu nửa vời hay mù quáng quá thì nên xem xét lại nhé. Bói toán hay tảot , chỉ tay là tuỳ theo cảm nhận của mỗi người và khi xem nó sẽ giúp mình nhìn nhận lại bản thân có đúng hay không. Lúc này tuỳ từng quan điểm mỗi người để chọn lựa chứ đừng mù quáng ngồi đợi hay lười biếng tin vào số phận thì không bao giờ có gì có thể nói đúng được nhé. 
Nó như kiểu một năng lượng truyền đến cũng giống như bạn tin vào Luật hấp dẫn nhé!

Tin hay không là do bạn thôi. Mình có đứa bạn rất thú vị, nó cũng hay đi xem bói toán, tarot nhưng nó chỉ tin những chỗ nào nói cs nó sẽ dư dả và tốt đẹp, chỗ nào phán không tốt nó bye luôn :))

Nói chung không bị phụ thuộc quá là được.