Bạn có bao giờ thấy bản thân đang dần trở thành kiểu người mà mình từng rất ghét?

Những tính cách mà mình từng rất ghét đang dần xuất hiện ở chính bản thân mình.

Mình chẳng biết mình làm sao nữa.

Từ khóa: Tâm lý học, Tâm sự cuộc sống

Mình đang trên con đường trở thành kiểu người mà mình từng ghét đây. Trước mình không thích makeup đến son cũng không tô luôn. Kiểu thích nét đẹp mộc mạc, chân quê ấy. Giờ mình lớn hơn, thế giới quan cũng thay đổi dần, mình bắt đầu chú ý đến ngoại hình nhiều hơn, tập tành makeup, học theo beauty blogger. Rồi mọi thứ thay đổi và bản thân mình cũng không ngăn nổi những suy nghĩ, khao khát dần phát triển của chính mình, nên là mình mặc kệ nó thôi

Trả lời

Mình đang trên con đường trở thành kiểu người mà mình từng ghét đây. Trước mình không thích makeup đến son cũng không tô luôn. Kiểu thích nét đẹp mộc mạc, chân quê ấy. Giờ mình lớn hơn, thế giới quan cũng thay đổi dần, mình bắt đầu chú ý đến ngoại hình nhiều hơn, tập tành makeup, học theo beauty blogger. Rồi mọi thứ thay đổi và bản thân mình cũng không ngăn nổi những suy nghĩ, khao khát dần phát triển của chính mình, nên là mình mặc kệ nó thôi

Ngày xưa mình rất ghét thảo mai nhưng bây giờ thì lại nghĩ biết  thảo mai thật sự rất quan trọng trong xã hội  bây giờ!!! Đúng là mình đang dần trở thành kiểu người mà mình từng rất ghét :)))