Báo BBCvn có đáng tin không?

  1. Phong cách sống

  2. Xã hội

Từ khóa: 

phong cách sống

,

xã hội

Mình chưa tìm hiểu kỹ nhưng thấy ba và mấy người lớn rất thích đọc và nghe BBC.

Trả lời

Mình chưa tìm hiểu kỹ nhưng thấy ba và mấy người lớn rất thích đọc và nghe BBC.

Ta vẫn thường nghe: "nhà văn nói láo, nhà báo nói phét". Bạn cảm thấy có thể tin được bao nhiêu thì tuỳ bạn nhé. Nguyên tắc của mình là nghe nhiều tai, đa chiều.
Mình từng rất hay đọc BBC (kể cả khi nó bị chặn). Nhìn qua thì các bài viết có vẻ rất trung lập, thế nhưng ẩn trong đó là một số góc nhìn đã được "định hướng" từ trước.

Có 1 chút gì đó mang tính định hướng

Nói chung BBC tiếng Anh là trung lập nhất , theo ý kiến cá nhân

Chẳng hiểu sao máy của mình ko vào được web báo này? Vẫn hiển thị kết qủa khi tìm kiếm nhưng nhấp vào thì báo lỗi???