1. Lập trình

Học lập trình có khó không nhỉ?

Từ khóa: Lập trình
Việc học thành công hay không có 10% dựa vào năng khiếu và 90% dựa vào sự kiên trì cũng như quyết tâm của bản thân.

Trả lời

Việc học thành công hay không có 10% dựa vào năng khiếu và 90% dựa vào sự kiên trì cũng như quyết tâm của bản thân.
Khó