Hỏi đáp với ad của Noron.?

  1. Noron

Chào ad app Noron.

Tôi có đặt câu hỏi về định hướng nghề nghiệp trên Noron, có mời nhiều người trả lời rồi nhưng gần như chả thấy ai vào tư vấn cho. Mà tôi thì cần câu trả lời gấp lắm, vậy tôi nên làm thế nào? Làm thế nào để tôi tra ra được những người hay đi comment dạo trả lời câu hỏi trên Noron?

Từ khóa: 

noron

Chào bạn nhé,

Các chuyên gia thì thường bận rộn, mà mọi người ở Việt Nam lại có ít văn hóa donate nên sau một thời gian tư vấn cho mọi người họ phải đi làm, đi kiếm tiền ở nơi khác, nên ít vào noron hơn. Do đó những câu hỏi phức tạp cần tư vấn chuyên môn thì sẽ lâu được trả lời hơn những câu hỏi phổ thông. Chúng tôi cũng đang đau đầu để tìm lời giải cho vấn đề này. Bạn có cao kiến gì không?

Việc tạo ra noron với các câu hỏi và trả lời công khai để giúp giải một phần vấn đề này. Thay vì tạo ra các phiên hỏi đáp 1-1 dạng private mà một chuyên gia chỉ phục vụ được 1 người, các câu hỏi và tư vấn trên noron đều công khai để những người có chung vấn đề có thể tự tìm hiểu được bằng cách tìm kiếm, đọc lại những câu hỏi và trả lời trước đó.

Bạn thử dành thời gian để tìm đọc lại các câu hỏi trong mục hướng nghiệp và các tư vấn của những chuyên gia hướng nghiệp trên noron nhé. Mình tin 99% là vấn đề của bạn đã từng được thảo luận và trả lời trên noron đấy.

Chúc bạn có những trải nghiệm tốt trên noron. 

Trả lời

Chào bạn nhé,

Các chuyên gia thì thường bận rộn, mà mọi người ở Việt Nam lại có ít văn hóa donate nên sau một thời gian tư vấn cho mọi người họ phải đi làm, đi kiếm tiền ở nơi khác, nên ít vào noron hơn. Do đó những câu hỏi phức tạp cần tư vấn chuyên môn thì sẽ lâu được trả lời hơn những câu hỏi phổ thông. Chúng tôi cũng đang đau đầu để tìm lời giải cho vấn đề này. Bạn có cao kiến gì không?

Việc tạo ra noron với các câu hỏi và trả lời công khai để giúp giải một phần vấn đề này. Thay vì tạo ra các phiên hỏi đáp 1-1 dạng private mà một chuyên gia chỉ phục vụ được 1 người, các câu hỏi và tư vấn trên noron đều công khai để những người có chung vấn đề có thể tự tìm hiểu được bằng cách tìm kiếm, đọc lại những câu hỏi và trả lời trước đó.

Bạn thử dành thời gian để tìm đọc lại các câu hỏi trong mục hướng nghiệp và các tư vấn của những chuyên gia hướng nghiệp trên noron nhé. Mình tin 99% là vấn đề của bạn đã từng được thảo luận và trả lời trên noron đấy.

Chúc bạn có những trải nghiệm tốt trên noron.