Trên noron hiện tại có những ai là chuyên gia tư vấn hướng nghiệp không ạ Em cần biết đến họ.?

  1. Hướng nghiệp

Từ khóa: 

hướng nghiệp

Chào bạn, bạn có thể liên hệ mình hoặc chị Trần Huyền, hoặc anh Nam nhé.

Trần Huyền www.noron.vn
https://www.noron.vn/profile?id=3269317578811507663 www.noron.vn
Trả lời

Chào bạn, bạn có thể liên hệ mình hoặc chị Trần Huyền, hoặc anh Nam nhé.

Trần Huyền www.noron.vn
https://www.noron.vn/profile?id=3269317578811507663 www.noron.vn

em xem ở đây nè, có hướng nghiệp nghề luôn, mấy người này thấy tư vấn ổn: