In 1 trang giấy 2 mặt là bao nhiêu đồng?

  1. Phong cách sống

Mình có 1 file tài liệu cỡ 500 trang, thấy nhiều quá nên không biết có nên in không? Mọi người cho mình hay với ạ

Từ khóa: 

phong cách sống

Nếu bạn có máy in thì khá là rẻ. Thông dụng nhất là dòng Canon LDP2900 in đc khoảng hơn 1.500 đến gần 2.000 tờ A4 với văn bản chữ thông thường. 1 lần đổ mực khoảng 100k. 1 ram giấy A4 plus vào khoảng 70k. Tài liệu bạn có 500 trang. In 2 mặt vị chi tốn khoảng 35k tiền giấy và 25-30k tiền mực in, tiền điện ko kể. Nói chung cộng dồn hết lại cũng chỉ tầm dưới 100k nếu tự in.

Còn nếu bạn ra quán photo thì tùy quán sẽ có giá khoảng 500 đồng/1 tờ A4 2 mặt. Thì tập tài liệu của bạn cũng chỉ có 125k mà thôi.

Nói chung cũng ko quá đắt. Chấp nhận tốn 1 tý đỡ hơn là phải nhìn tài liệu trên máy tính hoặc điện thoại.

Trả lời

Nếu bạn có máy in thì khá là rẻ. Thông dụng nhất là dòng Canon LDP2900 in đc khoảng hơn 1.500 đến gần 2.000 tờ A4 với văn bản chữ thông thường. 1 lần đổ mực khoảng 100k. 1 ram giấy A4 plus vào khoảng 70k. Tài liệu bạn có 500 trang. In 2 mặt vị chi tốn khoảng 35k tiền giấy và 25-30k tiền mực in, tiền điện ko kể. Nói chung cộng dồn hết lại cũng chỉ tầm dưới 100k nếu tự in.

Còn nếu bạn ra quán photo thì tùy quán sẽ có giá khoảng 500 đồng/1 tờ A4 2 mặt. Thì tập tài liệu của bạn cũng chỉ có 125k mà thôi.

Nói chung cũng ko quá đắt. Chấp nhận tốn 1 tý đỡ hơn là phải nhìn tài liệu trên máy tính hoặc điện thoại.