1. Hỏi xoáy Đáp hay

Kể tên các tỉnh mà có tên động vật trong đó?

Mình trước tiên nha:

1, Sóc Trăng

Từ khóa: Hỏi xoáy Đáp hay

Vĩnh Long :D

Trả lời

Vĩnh Long :D

Đồng Nai đúng không anh? 😂
Woo Map

Trà Vinh, có 1 động vật bậc cao là mình trong đó và cả Thừa Thiên - Huệ nếu ko lầm cũng có động vật bậc cao là chủ câu hỏi trong đó. 🤣🤣🤣

Ngoài ra còn có:

Sơn "La"

"Long" An