Khái quát vùng biển Việt Nam?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Vùng biển và hải đảo nước ta có vị trí chiến lược hết sức to lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, có liên quan trực tiếp đến sự phồn vinh của đất nước, đến văn minh và hạnh phúc của nhân dân. - Nước ta giáp với biển Đông ở hai phía Đông và Nam. Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông. - Bờ biển dài 3.260 km, từ Quảng Ninh đến Kiên Giang - Biển có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với diện tích trên 1 triệu km2 (gấp 3 lần diện tích đất liền). - Trên Biển Đông, vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của nhiều nước và lãnh thổ. - Biển Đông giàu tài nguyên sinh vật (cá, tôm, ...),thềm lục địa có nhiều tài nguyên khoáng sản (đặc biệt là dầu mỏ), là án ngữ một trong các đường hàng hải quốc tế quan trọng. - Biển Đông có vị trí vô cùng quan trọng đối với Việt Nam về mặt chiến lược, kinh tế, an ninh, quốc phòng, trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 2.577 đảo lớn, nhỏ, gần và xa bờ, hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ vùng biển.
Trả lời
Vùng biển và hải đảo nước ta có vị trí chiến lược hết sức to lớn, có ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp bảo vệ nền độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội, có liên quan trực tiếp đến sự phồn vinh của đất nước, đến văn minh và hạnh phúc của nhân dân. - Nước ta giáp với biển Đông ở hai phía Đông và Nam. Vùng biển Việt Nam là một phần của biển Đông. - Bờ biển dài 3.260 km, từ Quảng Ninh đến Kiên Giang - Biển có vùng nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải,vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa với diện tích trên 1 triệu km2 (gấp 3 lần diện tích đất liền). - Trên Biển Đông, vùng biển Việt Nam tiếp giáp với vùng biển của nhiều nước và lãnh thổ. - Biển Đông giàu tài nguyên sinh vật (cá, tôm, ...),thềm lục địa có nhiều tài nguyên khoáng sản (đặc biệt là dầu mỏ), là án ngữ một trong các đường hàng hải quốc tế quan trọng. - Biển Đông có vị trí vô cùng quan trọng đối với Việt Nam về mặt chiến lược, kinh tế, an ninh, quốc phòng, trước mắt cũng như lâu dài. Trong đó có 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và 2.577 đảo lớn, nhỏ, gần và xa bờ, hợp thành phòng tuyến bảo vệ, kiểm soát và làm chủ vùng biển.