Khải thư là gì?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Khải thư 楷 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. - Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải. - Chữ Khải ra đời vào khoảng đời Hán, hoàn thiện vào đời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào đời Đường. Chữ Khải thời kì đầu còn có chút xu hướng của chữ Lệ, nhưng cũng rất ít. - Cuối đời Đông Hán có Chung Diêu 钟繇, Ngụy Tấn có Vương Hi Chi 王羲之, là những danh gia thư pháp nổi tiếng về chữ Khải và chữ Hành. Đời Đường, thư pháp chữ Khải phát triển cực thịnh, rất nhiều danh gia xuất hiện. Sơ Đường có Ngu Thế Nam 虞世南, Âu Dương Tuân 欧阳询, Chử Toại Lương 褚遂良, Trung Đường có Nhan Chân Khanh 颜真卿, Vãn Đường có Liễu Công Quyền 柳公权 (xem thêm phần “tứ đại khải thể” trong mục Thư Pháp). - Ngày nay, chữ Khải do tính chất quy chuẩn của nó, được sử dụng chính thức trong in ấn. Dùng nhiều nhất là Tống thể (loại chữ khải vuông dùng để in sách đời Tống), sau đó là chữ Khải tiêu chuẩn.
Trả lời
Khải thư 楷 là bước phát triển hoàn thiện nhất của chữ Hán. Chữ Khải lưu truyền đến ngày nay, sau chữ Khải không còn thể chữ nào tiến bộ hơn nữa. - Chữ Khải kết cấu chặt chẽ, nét bút chỉnh tề, lại đơn giản dễ viết, vô cùng quy phạm. Phần lớn chữ in ngày nay đều thuộc về chữ Khải. - Chữ Khải ra đời vào khoảng đời Hán, hoàn thiện vào đời Ngụy Tấn, phát triển rực rỡ vào đời Đường. Chữ Khải thời kì đầu còn có chút xu hướng của chữ Lệ, nhưng cũng rất ít. - Cuối đời Đông Hán có Chung Diêu 钟繇, Ngụy Tấn có Vương Hi Chi 王羲之, là những danh gia thư pháp nổi tiếng về chữ Khải và chữ Hành. Đời Đường, thư pháp chữ Khải phát triển cực thịnh, rất nhiều danh gia xuất hiện. Sơ Đường có Ngu Thế Nam 虞世南, Âu Dương Tuân 欧阳询, Chử Toại Lương 褚遂良, Trung Đường có Nhan Chân Khanh 颜真卿, Vãn Đường có Liễu Công Quyền 柳公权 (xem thêm phần “tứ đại khải thể” trong mục Thư Pháp). - Ngày nay, chữ Khải do tính chất quy chuẩn của nó, được sử dụng chính thức trong in ấn. Dùng nhiều nhất là Tống thể (loại chữ khải vuông dùng để in sách đời Tống), sau đó là chữ Khải tiêu chuẩn.