Khi đứng trước các lựa chọn, bạn làm gì để đưa ra quyết định tốt nhất?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Trước tiên, mình sẽ phân tích kỹ các lựa chọn. Xem xét cái nào tối ưu hơn, đặt lên bàn cân để thấy rõ hơn. Phân tích SWOT (điểm mạnh điểu yếu này nọ đó), đặt giả định trường hợp xấu nhất của mỗi lựa chọn là cái gì, và sẽ phải ứng thế khi trường hợp đó xảy ra như thế nào...
Nói tóm lại là phân tích kỹ thật là kỹ trước khi tiến tới bước lựa chọn thật sự.
Cách lựa chọn thì có 2 cách:
1. Tung đồng xu, trong lúc tung mà mình có cảm giác muốn đồng xu rơi mặt nào hơn thì chọn phương án đó.
2. Nếu không có cảm giác gì trong khi tung thì lật đồng xu ra và làm theo kết quả.
Chung qui là chọn đại. Nhưng quan trọng là biết được cách ứng xử khi mọi thứ không như ý.
Trả lời
Trước tiên, mình sẽ phân tích kỹ các lựa chọn. Xem xét cái nào tối ưu hơn, đặt lên bàn cân để thấy rõ hơn. Phân tích SWOT (điểm mạnh điểu yếu này nọ đó), đặt giả định trường hợp xấu nhất của mỗi lựa chọn là cái gì, và sẽ phải ứng thế khi trường hợp đó xảy ra như thế nào...
Nói tóm lại là phân tích kỹ thật là kỹ trước khi tiến tới bước lựa chọn thật sự.
Cách lựa chọn thì có 2 cách:
1. Tung đồng xu, trong lúc tung mà mình có cảm giác muốn đồng xu rơi mặt nào hơn thì chọn phương án đó.
2. Nếu không có cảm giác gì trong khi tung thì lật đồng xu ra và làm theo kết quả.
Chung qui là chọn đại. Nhưng quan trọng là biết được cách ứng xử khi mọi thứ không như ý.
Mình thấy chọn nhanh, quyết đoán là một lựa chọn tốt. Vì con người nếu dành thời gian để tìm hiểu cũng thường bị bias vào việc chứng minh cái mình thích, định lựa chọn là đúng đắn.