Khi giông bão có cần rút dây nối tivi tới cột ăng-ten để đề phòng sét đánh hay không?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Sau khi trao đổi với PGS. Nguyễn Văn Bửu, chuyên gia về sét, chúng tôi được biết ngay tại nhà ông, trong một lần PGS đi công tác vắng nhà, sét đã đánh qua cần ăng-ten và làm cháy tivi. Vì vậy ở những nơi có nguy cơ bị sét, nhất là ở những chỗ chung quanh không có các đỉnh cao có cột thu lôi, tốt nhất khi giông bão bạn nên rút dây nối tivi với cột ăng-ten. Lúc đó đành xem video hoặc nghe đài vậy!
Trả lời
Sau khi trao đổi với PGS. Nguyễn Văn Bửu, chuyên gia về sét, chúng tôi được biết ngay tại nhà ông, trong một lần PGS đi công tác vắng nhà, sét đã đánh qua cần ăng-ten và làm cháy tivi. Vì vậy ở những nơi có nguy cơ bị sét, nhất là ở những chỗ chung quanh không có các đỉnh cao có cột thu lôi, tốt nhất khi giông bão bạn nên rút dây nối tivi với cột ăng-ten. Lúc đó đành xem video hoặc nghe đài vậy!