Khi nghi ngờ một gãy xương có biến chứng mạch máu cần phải?

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Phải khám và đánh giá vùng ngoại vi (màu sắc, nhiệt độ, vận động, cảm giác...)
Trả lời
Phải khám và đánh giá vùng ngoại vi (màu sắc, nhiệt độ, vận động, cảm giác...)