Kiến thức về customer journey?

Hiểu về customer journey và personas người dùng cũng quan trọng không kém gì hiểu về nhu cầu của khách hàng. Mình phải hiểu rõ khách hàng của mình đang tìm kiếm hay đang gặp phải những vấn đề gì thì mới tạo ra các tính năng hay sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của họ.

Video này mình thấy được trong quá trình tìm hiểu kiến thức tổng quan về Customer journey, nếu có các tài liệu khác, mn chia sẻ giúp mình nha.


Từ khóa: customer journey, Marketing

Chỉ muốn lưu ý bạn là CJ của mỗi ngành đều khác nhau. Vì vậy nên cẩn thận khi áp CJ của ngành nào vào ngành khác.

Trả lời

Chỉ muốn lưu ý bạn là CJ của mỗi ngành đều khác nhau. Vì vậy nên cẩn thận khi áp CJ của ngành nào vào ngành khác.


Bản chất của việc cố gắng xây dựng personas của người dùng & define CJ là quá trình để ta nhận diện được khách hàng là ai, quá trình ra quyết định cụ thể như thế nào . Nó là 1 phần trong việc hiểu hành vi của khách hàng (bao gồm nhu cầu). Từ đó để sản phẩm xây dựng các điểm tiếp xúc với khách hàng, giúp thúc đẩy quá trình ra quyết định tốt hơn, tùy thuộc các mục tiêu ở từng giai đoạn