[VIDEO VIỆT HÓA] Khi nào thì sử dụng "Me", "Myself" và "I"?


Me, myself và I

Bạn có thể muốn sử dụng những từ này thay thế nhau vì chúng đều đề cập đến một điều nhưng thật ra mỗi từ đều có vai trò nhất định trong câu.

"I" là đại từ chỉ chủ thể

"Me" là đại từ chỉ đối tượng

và "Myself" là đại từ phản thân hoặc đại từ nhấn mạnh

Vậy điều này thể hiện gì về vị trí sử dụng của những từ này?

Hãy bắt đầu với sự khác nhau giữa chủ thể và đối tượng.

Thử tưởng tượng chủ thể là người thực hiện hành động trong câu và đối tượng là từ bị tác động vào: "I invited her but she invited me". Chủ thể cũng có thể là chủ thể của một giới từ: "She danced around me, while he shimmied up to me"

Ở một số ngôn ngữ (tiếng Latin hoặc tiếng Nga) hầu hết danh từ đều có các dạng khác nhau để phân biệt chủ thể và đối tượng. Tuy nhiên trong Tiếng Anh, điều đó chỉ đúng cho đại từ. Nhưng chỉ cần bạn biết cách phân biệt chủ thể và đối tượng thì bạn sẽ hiểu rằng nên đặt chúng ở đâu.

Và khi bạn gặp phải một câu phức tạp như câu có nhiều chủ thể và đối tượng mà bạn lại không chắc nên dùng "I" hay "me", tạm thời cứ loại đi một người đã và một lần nữa phân biệt chủ thể và đối tượng

Còn "Myself" thì sao?

Từ này rất quan trọng và thường thay thế cho "me" và "I" bởi nó có vẻ ấn tượng hơn. "Please tell Jack or myself" nghe có vẻ ổn nhưng thật ra thì "me" mới đúng. Vậy ta có thể dùng "Myself" ở đâu? Với chức năng là một đại từ phản thân, "myself" chỉ có tác dụng khi nó là đối tượng của câu và chủ thể ở câu đó là "I": "I consider myself the most important pronoun at this year's party"

"Myself" có thể thêm vào như là một đại từ để nhấn mạnh: "I, myself, have heard others agree"

Câu cũng đúng khi không có "myself", nhưng đại từ thêm vào sẽ nhấn mạnh cho câu hơn.

Để xem "myself" có thêm vào câu được không, đơn giản chỉ cần chắc trong câu đó có từ "I" để phản chiếu hoặc nhấn mạnh.

Đó là cách dùng "Me", "Myself" và "I"

Từ khóa: ngữ pháp, tiếng anh, Kiến thức chung

I + ...

... + me

Hầu hết. Còn ngược lại thì hầu như ko gặp. Chỉ mới gặp trong bài hát You and I của Scorpion thôi 😂😂

Trả lời

I + ...

... + me

Hầu hết. Còn ngược lại thì hầu như ko gặp. Chỉ mới gặp trong bài hát You and I của Scorpion thôi 😂😂

Mình chỉ thỉnh thoảng vô tình quen miệng nhầm me và I trong những câu như "Peter and I..." thành "Peter and me" thôi

Tự dưng nghĩ đến bài hát này


Mình thấy 3 từ này dễ phân biệt và dễ dùng mà nhỉ?