Não trái kiểm soát sự logic, còn não phải kiểm soát sự sáng tạo, điều này có đúng không?

  1. Kiến thức chung

Có lẽ chúng ta ai cũng biết rằng não bộ có 2 bên: phải và trái, mỗi bên kiểm soát những chức năng khác nhau của cơ thể.

Bán cầu não trái có nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ, tư duy trừu tượng, viết, tính toán, sắp xếp, phân loại, ghi nhớ từ ngữ và tri giác thời gian, còn bán cầu não phải có vai trò xử lý hình tượng tổng thể, khái niệm không gian, phân biệt hình vẽ, khả năng cảm thụ âm nhạc, khả năng bắt chước...

Não trái kiểm soát sự logic, còn não phải kiểm soát sự sáng tạo?

Điều này có đúng không?

Hãy xem clip này để tự tìm được câu trả lời nhé!

Bạn nghĩ mình là kiểu người "não trái" hay "não phải"?


Từ khóa: 

não bộ

,

trái

,

phải

,

logic

,

sáng tạo

,

kiến thức chung

Go to the RIGHT where nothing is LEFT or go to the LEFT where nothing is RIGHT?

Trả lời

Go to the RIGHT where nothing is LEFT or go to the LEFT where nothing is RIGHT?

Cái video này của Ted minh họa nhìn hơi creepy nhỉ :D

Vì giả thuyết "não trái - não phải" này mà người ta còn nghiên cứu ra điều tra tâm lý tội phạm dựa vào ánh mắt nữa