Lắc lư khi chơi game?

  1. Game

Tại sao chúng ta thường có xu hướng lắc lư khi chơi game, nhất là mấy game như kiểu đua xe?

Từ khóa: 

game

t nghĩ là do cơ chế điều khiển thăng bằng của cơ thể, lấy thông tin từ mắt xủ lý rồi điều khiển cơ thể để giữ ko bị té

Trả lời

t nghĩ là do cơ chế điều khiển thăng bằng của cơ thể, lấy thông tin từ mắt xủ lý rồi điều khiển cơ thể để giữ ko bị té

Chơi mấy dòng

game
bắn súng hay đua xe là dễ nhập tâm điều này lắm nè :P do phản xạ quán tính của người chơi đi theo hình ảnh, góc nhìn thôi :P

Mới tập chơi nên còn nghĩ lắc người cũng giúp điều hướng 😝