1. Sáng tác

Duyên nợ

Yêu nhanh cưới vội với bao người

Đổ vỡ tan tành khắp mọi nơi

Khá khen tạo hóa xây pho tượng

Đơn độc vọng phu đợi một người!

Vô vọng mối tình yêu trắc trở

Sao Trời gieo duyên nợ mãi tơ vương?

37731256_1748536945182579_2257294197843296256_o


0399 154 760

Từ khóa: tình yêu, hạnh phúc, sáng tác