Làm sao để có động lực giảm cân?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Mình tin là khi đặt ra câu hỏi này là bạn đã có một chút động lực rồi, bạn thử ghi xuống lại những nguyên nhân bạn nghĩ về việc giảm cân xem nào. Có thể động lực đó chưa đủ lớn để đi đến hành động, vậy làm cho nó sâu sắc hơn xíu, hãy ghi ra giấy những điều sau:

  • Những nguyên nhân bạn muốn giảm cân
  • Mục tiêu giảm cân của bạn là như thế nào, bạn sẽ như thế nào sau khi đạt được mục tiêu?
  • Thời gian/ tiền bạc/ những nguồn lực mà bạn dự định bỏ ra để đạt được mục tiêu đó
  • Kế hoạch thực hiện (chế độ ăn kiêng + tập luyện)

Dán tờ giấy đó trong phòng và đọc trước khi ngủ :3 


Tuy nhiên đầu tiên là phải xác định xem mình có thực sự cần giảm cân không đã, hãy tới phòng mạch/ phòng gym để có sự tư vấn chính xác từ chuyên gia. Không nên vì ai đó không phải bác sĩ nói anh/em mặp quá mà đã vội nghỉ ăn bỏ ngủ :D Trả lời

Mình tin là khi đặt ra câu hỏi này là bạn đã có một chút động lực rồi, bạn thử ghi xuống lại những nguyên nhân bạn nghĩ về việc giảm cân xem nào. Có thể động lực đó chưa đủ lớn để đi đến hành động, vậy làm cho nó sâu sắc hơn xíu, hãy ghi ra giấy những điều sau:

  • Những nguyên nhân bạn muốn giảm cân
  • Mục tiêu giảm cân của bạn là như thế nào, bạn sẽ như thế nào sau khi đạt được mục tiêu?
  • Thời gian/ tiền bạc/ những nguồn lực mà bạn dự định bỏ ra để đạt được mục tiêu đó
  • Kế hoạch thực hiện (chế độ ăn kiêng + tập luyện)

Dán tờ giấy đó trong phòng và đọc trước khi ngủ :3 


Tuy nhiên đầu tiên là phải xác định xem mình có thực sự cần giảm cân không đã, hãy tới phòng mạch/ phòng gym để có sự tư vấn chính xác từ chuyên gia. Không nên vì ai đó không phải bác sĩ nói anh/em mặp quá mà đã vội nghỉ ăn bỏ ngủ :D Khi bạn bị người mà bạn muốn theo đuổi chê bạn quá mập. Và bạn không thể từ bỏ người đó

Hoặc bị thất tình

Động lực để giảm cân là do bản quá béo