Làm sao để khắc phục tính "cả thèm chóng chán"?

  1. Tip & Trick

  2. Tâm lý học

Mình cái gì cũng biết một ít nhưng thật ra lại chẳng biết gì cả, lại thêm cả thèm chóng chán có cách nào khắc phục không ạ?

Từ khóa: 

tip & trick

,

tâm lý học

Trong tất cả những cái đó, tập trung vào một thứ duy nhất, bắt đầu từ những thứ mình thích hoặc thứ tiếp động lực trong cuộc sống của mình. Bạn buộc phải tập trung vào một thứ cụ thể thì mới thấy bản chất thực sự của nó. Biết mỗi thứ một tí chả khác nào việc nhìn qua một quyển sách và đánh giá sơ bộ về nó (trong khi mình kbt ruột quyển sách đó có những gì), nên là phải đọc, phải tìm tòi thì điều đó mới giữ chắc quan điểm, hiểu biết của bạn về thứ đó. Nếu không thì những gì bạn có thể định nghĩa hay đơn giản là "biết" sẽ dễ bị lay động bởi những ý kiến cá nhân khác (đúng hoặc không đúng). Mà không giữ vững quan điểm thì tức là biết mình đang không biết :)) 

Fact: Xã hội cần một người có chuyên môn, chứ không cần một người biết mỗi thứ một ít. 

Trả lời

Trong tất cả những cái đó, tập trung vào một thứ duy nhất, bắt đầu từ những thứ mình thích hoặc thứ tiếp động lực trong cuộc sống của mình. Bạn buộc phải tập trung vào một thứ cụ thể thì mới thấy bản chất thực sự của nó. Biết mỗi thứ một tí chả khác nào việc nhìn qua một quyển sách và đánh giá sơ bộ về nó (trong khi mình kbt ruột quyển sách đó có những gì), nên là phải đọc, phải tìm tòi thì điều đó mới giữ chắc quan điểm, hiểu biết của bạn về thứ đó. Nếu không thì những gì bạn có thể định nghĩa hay đơn giản là "biết" sẽ dễ bị lay động bởi những ý kiến cá nhân khác (đúng hoặc không đúng). Mà không giữ vững quan điểm thì tức là biết mình đang không biết :)) 

Fact: Xã hội cần một người có chuyên môn, chứ không cần một người biết mỗi thứ một ít. 

Mấy điều đó chưa đủ thú vị để thu hút bạn tìm hiểu sâu hơn rồi. Hãy tự mình kiểm chứng việc đó, một khi bạn đã bắt tay vào làm thì nó mới hiệu quả. Không thì lời khuyên nó cũng chỉ đọng lại qua màn hình vi tính của bạn thôi.