Làm thế nào để chọn ngày thi và địa điểm thi IELTS?

  1. Ngoại ngữ

Em đang có dự định thi IELTS, nhưng giờ đang phân vân về địa điểm thi và thời gian sẽ thi.

Cho em hỏi:

  • Thi IELTS em nên thi ở ngay địa phương mình đang sinh sống hay nên lên thẳng Hà Nội thi?
  • Làm thế nào để mình chọn thời gian làm bài thi IELTS một cách hợp lý?
Từ khóa: 

ielts

,

thi ielts

,

ngoại ngữ