Làm thế nào để giảm triệu chứng say tàu xe khi đi du lịch?

  1. Du lịch

Từ khóa: 

du lịch

Mình đã từ bỏ đi du lịch 20 năm nay, chỉ đi xa khi đi công tác dài ngày. Mình uống thuốc say xe mình vẫn ói vẫn mệt, vẫn tỉnh chứ không buồn ngủ gì cả. Y học potay mình rồi. 😂😂
Trả lời
Mình đã từ bỏ đi du lịch 20 năm nay, chỉ đi xa khi đi công tác dài ngày. Mình uống thuốc say xe mình vẫn ói vẫn mệt, vẫn tỉnh chứ không buồn ngủ gì cả. Y học potay mình rồi. 😂😂
Uống thuốc , nhậm kẹo
Uống thuốc, bịt khổ trang và ngậm kẹo the, và đi ngủ
Ngậm gừng khi đi xe
Uống thuốc rồi lên xe ngủ
Giảm đi du lịch

Uống thuốc, ngồi hàng ghế đầu và ko ăn quá no.