Làm thế nào để hết cảm giác bị phỏng ớt ?

  1. Sức khoẻ

Từ khóa: 

sức khoẻ

Chờm đá
Trả lời
Chờm đá
Lấy đá chườm
Lấy đá đắp vào
Lăn đá
😤