Làm thế nào để hết cảm giác bị phỏng ớt ?

Từ khóa: Sức khoẻ
Chờm đá

Trả lời

Chờm đá
Lấy đá chườm
Lấy đá đắp vào
Lăn đá
😤