Làm thế nào để học từ vựng hiệu quả. Xin chia sẻ phương pháp bạn đang áp dụng?

  1. Ngoại ngữ

Từ khóa: 

english

,

học tiếng anh

,

anh văn

,

ngoại ngữ

,

ngoại ngữ

Bạn cài VocaDict đi nhé, lưu từ vựng trong ngữ cảnh và tự động nhắc từ để ôn tập mỗi ngày.

Trả lời

Bạn cài VocaDict đi nhé, lưu từ vựng trong ngữ cảnh và tự động nhắc từ để ôn tập mỗi ngày.

Học từ vựng đặt trong bối cảnh sẽ dễ nhớ hơn học thuộc nghĩa và mặt chữ.