Lựa chọn bảo hiểm nhân thọ hay gửi tiết kiệm?

  1. Đầu tư & Tài chính

Mình có một số vốn nho nhỏ, chưa phải là nhiều nhưng là tiền mình đi làm góp nhặt và tiết kiệm được. Và mình đang không biết nên mua bảo hiểm hay gửi tiết kiệm ngân hàng thì có lợi hơn cho mình?

Từ khóa: 

đầu tư & tài chính

bạn mua bảo hiểm cũng được ý, miễn mỗi tháng bạn có đủ tiền đóng phí là được. Nhưng xác định đóng bảo hiểm thì không nên rút tiền trong thời gian ngắn vì nó k có lợi ích gì đâu.

Trả lời

bạn mua bảo hiểm cũng được ý, miễn mỗi tháng bạn có đủ tiền đóng phí là được. Nhưng xác định đóng bảo hiểm thì không nên rút tiền trong thời gian ngắn vì nó k có lợi ích gì đâu.

Nên có cả 2 bạn nhé. Vì ý nghĩa của 2 khoản là khác nhau mà.

Ở giai đoạn này, khi bạn chưa có nhiều tiền, chưa tự tin có thể đảm bảo duy trì được phí hợp đồng trong những năm thì trước hết cứ gửi tiết kiệm trước đã. Vì bảo hiểm khi rút ra ở mấy năm đầu thì không nhận lại được đáng là bao.

Bảo hiểm không phải là đầu tư, đừng trông mong việc mua bảo hiểm có thể mang lại nhiều tiền như việc đầu tư các thứ khác. Nhưng bù lại thì có vài quyền lợi khá hay ho :)))) bạn muốn mua thì đầu tiên nên tìm 1 tư vấn viên có tâm, họ sẽ tư vấn sản phẩm phù hợp nhất cho. Và quan trọng nhất, họ sẽ không bỏ của chạy lấy người.

https://cdn.noron.vn/2022/11/08/931d809c-f84b-4884-9aca-e53c40ce20fb-1667902013.jpg