Lực lượng phòng vệ Nhật Bản là gì? 

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (自衛隊 (Tự Vệ Đội) Jieitai?), hay Lực lượng Tự vệ Nhật Bản là một tổ chức vũ trang chuyên nghiệp nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới hai. Năm 2007 Cục Phòng vệ được nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu có những hoạt động gìn giữ hòa bình ở ngoài biên giới với tư cách quân đội chính quy, gây nên những tranh cãi về vai trò của JSDF và những bất hòa trong xã hội Nhật.
Trả lời
Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (自衛隊 (Tự Vệ Đội) Jieitai?), hay Lực lượng Tự vệ Nhật Bản là một tổ chức vũ trang chuyên nghiệp nhằm bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Nhật Bản từ sau Chiến tranh thế giới hai. Năm 2007 Cục Phòng vệ được nâng cấp lên thành Bộ Quốc phòng Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản bắt đầu có những hoạt động gìn giữ hòa bình ở ngoài biên giới với tư cách quân đội chính quy, gây nên những tranh cãi về vai trò của JSDF và những bất hòa trong xã hội Nhật.