Lực thế là gì?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

lực thế là gì

,

khoa học

Lực bảo toàn hay còn gọi là lực thế là các loại lực khi tác động lên một vật sinh ra một công cơ học có độ lớn không phụ thuộc vào dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điềm đầu và điểm cuối.
Lực thế được sinh ra trong trường thế với công thức F=-dW/dr.
Trọng lực hay lực hấp dẫn của trái đất lên các vật là lực thế.
Các ví dụ của lực bảo toàn là lực tĩnh điện và lực hấp dẫn.
Trả lời
Lực bảo toàn hay còn gọi là lực thế là các loại lực khi tác động lên một vật sinh ra một công cơ học có độ lớn không phụ thuộc vào dạng của đường đi mà chỉ phụ thuộc vào vị trí của điềm đầu và điểm cuối.
Lực thế được sinh ra trong trường thế với công thức F=-dW/dr.
Trọng lực hay lực hấp dẫn của trái đất lên các vật là lực thế.
Các ví dụ của lực bảo toàn là lực tĩnh điện và lực hấp dẫn.
Lực thế là lực không phụ thuộc vào hình dạng đường đi mà chỉ phụ thuộc vào điểm đầu và điểm cuối

Lực đàn hồi cũng là một lực thế, công của lực đàn hồi không phụ thuộc vào đường đi chỉ phụ thuộc vào vị trí điểm đầu và điểm cuối.

https://cdn.noron.vn/2022/05/07/559424405635920-1651897248.png