Thống kê dân số Thái Lan

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 29/04/2017, dân số Thái Lan (Thailand) có 68,271,357 người. Dân số Thái Lan chiếm khoảng 0.91% tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan đứng hạng 20 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Thái Lan là 134 người/km2. Tổng diện tích cả nước là 510,844km2 Dân cư đô thị chiếm 52.2 % tổng dân số (35,632,808 người). Độ tuổi trung bình của người dân là 38.5 tuổi.
Trả lời
Theo thống kê dân số thế giới tính đến ngày 29/04/2017, dân số Thái Lan (Thailand) có 68,271,357 người. Dân số Thái Lan chiếm khoảng 0.91% tổng dân số thế giới. Dân số Thái Lan đứng hạng 20 trong số các quốc gia đông dân nhất thế giới. Mật độ dân số trung bình của Thái Lan là 134 người/km2. Tổng diện tích cả nước là 510,844km2 Dân cư đô thị chiếm 52.2 % tổng dân số (35,632,808 người). Độ tuổi trung bình của người dân là 38.5 tuổi.