Malware có thể vượt qua phần mềm bảo mật của Mac nhờ lỗi xác thực chữ ký

Một nhược điểm lâu đời đã được phát hiện trong một số phần mềm bảo mật dành cho Mac khi triển khai chứng thực số của Apple có tên là API. Điều này có thể giúp các phần mềm độc hại dễ dàng vượt qua kiểm tra bảo mật, và hậu quả là có khả năng khiến hàng triệu người dùng Apple dễ bị tấn công bởi hacker.

Từ khóa: security, mac, xác thực chữ ký, Blockchain
Mac và linux ít bị tấn công hơn là win..

Trả lời

Mac và linux ít bị tấn công hơn là win..