Mật ong mang hương vị Cafe , chanh dây , sim tím nhưng lại là sản phẩm Organic. Có vị chua thanh nhẹ , huơng thơm.quýên rủ?


Từ khóa: Ẩm thực

Anh có thể chia sẻ thêm cách làm như thế nào mà hay quá vậy?

Nếu như thế thì mật ong này sẽ bán bn/ lít ?

Có thể thưởng thức thử được không anh?

Trả lời

Anh có thể chia sẻ thêm cách làm như thế nào mà hay quá vậy?

Nếu như thế thì mật ong này sẽ bán bn/ lít ?

Có thể thưởng thức thử được không anh?