“Máu của tất cả các loài động vật đều có màu đỏ” đúng hay sai? Lấy ví dụ chứng minh

  1. Kiến thức chung

Từ khóa: 

kiến thức chung

Máu người có màu đỏ vì trong máu người có chứa sắt. Nhưng một số loài máu không chứa sắt nên không có màu đỏ, ví dụ con châu chấu (cào cào) máu có màu xanh vì chứa đồng.
Trả lời
Máu người có màu đỏ vì trong máu người có chứa sắt. Nhưng một số loài máu không chứa sắt nên không có màu đỏ, ví dụ con châu chấu (cào cào) máu có màu xanh vì chứa đồng.