Mình cần tài liệu về nuôi cấy mô tế bào thực vật, ai có cho mình với ạ? Cảm ơn ạ.?

  1. Khoa học

Từ khóa: 

nuôi cấy mô

,

tài liệu

,

khoa học